Výpočet předřadného odporu

Předřadný odpor slouží k tomu, aby omezil proud protékající diodou. Jeho hodnota musí být zvolena tak, aby proud na diodě nepřekročil její hodnoty.


Hodnota předřadného odporu se vypočítá podle vzorce, který se mění podle zapojení LED diody.Do vzorce dosazujeme hodnoty v základních jednotkách.

U - napětí ve voltech [V]
I - proud v ampérech [A]
R - odpor v ohmechRv = (Ucelkové - ULED) : ILED

Zapojení

Příklad pro naše lampičky

Napětí zdroje - 16V
Napětí LED diody - 2.1V
Proud LED diody - 0,025A

R (odpor) = (16V-2.1V):0,025
R= 556 ohmu

 
 
JM Detail - modelová železnice - partneři


JM Detail - modelová železnice - Ostramo

JM Detail - modelová železnice - osobni-fitness-trener.cz


TOPlist